MŠ Kytička - realizace úspor energie

Dne 27.10.2011 se podařilo dokončit již třetí ze čtyř letošních projektů na zateplení objektů školských budov města. Na tuto akci město Liberec podávalo žádost ve výzvě č.11 v říjnu 2009. V březnu 2010 pak obdrželo registrační list akce. Veřejná zakázka na dodavatele stavby probíhala od března do června 2011 a technický dozor stavby byl vybrán v červnu 2011.

K zahájení stavby došlo 30.6.2011 a prováděla ji společnost STAVO-UNION  během období od července do října letošního roku. Dozor zajišťovala společnost S-Projekt Liberec s.r.o.

Projekt nejprve předfinancovalo Statutární město Liberec, po doložení všech dokladů bude město podávat žádost o uvolnění dotace na svůj účet, která by mohla být až 3,8 mil Kč. 
 
Navržená opatření spočívají v zateplení obvodových stěn, výměně výplní (okna, dveře) a zateplení střech. Realizací projektu dojde k úspoře energie a snížení emisí CO2, což SML musí prokázat nejpozději do roka od dokončení.